Annales Tielenses

(Тилские анналы)


Труд:

Анналы Тила (Гельдерланд, Нидерланды) за годы 693-1345, составленные в середине 14 в. анонимным автором. Они содержат сообщения по истории Гельдерна и Утрехта.

Рукописи - Mss.

Hamburg, Stadtbibl., Hist. 31b конец 15 в.

Издания - Edd.

G. Waitz, MGH SS., 24, 1879, pp. 21-27

Литература - Comm.

см. Edd. Waitz, p. 21

H. P. Coster, De Kroniek van Johannes de Beka, Utrecht 1914, pp. 44-73

W. Levison, Neues Archiv der Gesellschaft fuer aeltere deutsche Geschichtskunde, 40, 1916, pp. 458 sq.

H. P. Coster, Nog eens: Beka, Chronicon Tielense en Annales Tielenses, «Bijdragen voor Geschiedenis en Oudheidkunde» Sr. V, 4 (1917) 226-258

Bruch (1956) 47-49

H. Bruch, Het Chronicon Tielense, de Annales Tielenses en Johannes de Beke en nogmaals het quasi-Necrologium Egmondanum, Tijdschrift voor Geschiedenis, 77, 1964, pp. 317-321

M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere im Nederland geschreven verhalende bronnen, 's-Gravenhage 1981, p. 142

J. Kuys, De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, Amsterdam 1983, pp. xlvi-xlix

A. Noordzij, в: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, cur. G. Dunphy, Leiden — Boston 2010, pp. 91

см. http://www.narrative-sources.be (NL0514)